Kulturföreningen Octopus

Latest update 2/24/2021
General
Kulturföreningen Octopus Create contactcard (vcf-file) for Kulturföreningen Octopus
Phil Etheridge 
Seebyhagen 2
81293  Kungsgården
Telefon bostad: 070 261 3316
Telefon arbete: 070 261 3316
Mobile: 070 261 3316
Email: kf.octopus@gmail.com
Contact
Phil Etheridge Create contactcard (vcf-file) for Phil Etheridge
Seebyhagen 2
81293 Kungsgården
Telefon arbete:
Mobile: 0702613316
Email: pingla@yahoo.se
Other information
Founded
2020 
Financial year begins (MMDD)
0301
National organisation
 
Activity
Hobby, Konst, Kultur,
Summary
Föreningen har som ändamål att bedriva och stödja kreativ kulturell verksamhet. Genom sin verksamhet ska föreningen bidra till nyskapande kultur och kulturupplevelser baserade på demokratiska och humanistiska värderingar.
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter, kontakta Medborgarservice på telefon 026-240000.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .