SPF Seniorerna Syrenen

Latest update 4/5/2019
General
SPF Seniorerna Syrenen Create contactcard (vcf-file) for SPF Seniorerna Syrenen
Göran Berter 
Bergsgatan 16
81136 Bergsgatan 16
Telefon bostad: 0706163522
Telefon arbete: 0706163522
Email: goran.berter@gmail.com
Homepage: http://www.spfseniorerna.se/syrenen
Contact
Göran Berter Create contactcard (vcf-file) for Göran Berter
Bergsgatan 16
81136 Sandviken
Telefon arbete:
Mobile: 0706163522
Email: goran.berter@gmail.com
Other information
Founded
1985 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
SPF 
Activity
Pensionärsverksamhet,
Summary
Beskrivning av verksamheten: SPF Seniorerna Syrenen i Sandviken är en opolitisk pensionärs förening och aktiv i Sandviken sedan 1985. Lokalt är vi drygt 800 medlemmar. Vi får ständigt nya medlemmar villket speglar att vi har en social samvaro och aktiviteter som efterfrågas. I SPF Syrenen värnar vi om följande värdeord i all vår verksaahet
Gemenskap
Livslångt lärande
Samhällsengagemang
Välmående
Vi erbjuder bl.a
Månadsträffar där vi engagerar föreläsare och har blandad musikunderhållning.
Kursverksamhet i samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan
En- och flerdagsresor
Favoritaktiviteter t.ex boule, bowling, golf, frågesport, körsång och annan friskvård
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter, kontakta Medborgarservice på telefon 026-240000.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .