Västra Gästriklands Frivilliga Samhällsa

Latest update 3/14/2018
General
Västra Gästriklands Frivilliga Samhällsa Create contactcard (vcf-file) for Västra Gästriklands Frivilliga Samhällsa
Lennart Hedenström 
Falknäsvägen 38
81022 Årsunda
Mobile: 0703183353
Email: lehn38@gmail.com
Contact
Lennart Hedenström Create contactcard (vcf-file) for Lennart Hedenström
Falknäsvägen 38
81022 Årsunda
Telefon arbete:
Mobile: 0703183353
Email: lehn38@gmail.com
Other information
Founded
2016 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Bildningsverksamhet,
Summary
Föreningen VGFS organiserar frivilliga samhällsarbetare och andra för socialt engagemang intresserade (ex god man, förvaltare, lekmannaövervakare, partnerkontaktperson, förtroendeman, kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, särskilt förordnad vårdnadshavare och förvaltare, besökare på häkten och anstalter m fl). Föreningen erbjuder medlemmarna gemenskap, utbildning, information, erfarenhetsutbyte och stöd för att öka delaktighet och kompetens i sitt samhällsuppdrag. Föreningen är öppen för frivilliga samhällsarbetare i Sandvikens, Hofors samt Ockelbo kommuner och har sitt säte i Sandviken. 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter, kontakta Medborgarservice på telefon 026-240000.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .