DramaMera

Latest update: 1/24/2022
General
DramaMera Create contactcard (vcf-file) for DramaMera
Linda Kaarinasdotter Kärki
Address Nedre vägen 53D, 81173, Årsunda
Telefon bostad
Telefon arbete
Mobile 0731-544440
Email info@dramamera.com
Homepage
Other information
Founded 2018
Financial year begins (MMDD) 0301
National organisation
Activity Annan verksamhet, Hobby, Konst, Kultur, Teater
Summary DramaMera bedriver dramapedagogisk verksamhet med inriktning på grupper, vuxna likväl barn och unga. Inom dessa områden utforskar vi mänskligt beteende, ifrågasätter och reflekterar kring normer och etik. DramaMera verkar främjande för användandet av drama bland annat i skolan, men även på andra arenor. Vi arbetar demokratiskt och normkritiskt och alltid med en feministisk och solidarisk tanke. Vi strävar efter att vara miljömedvetna i val av inköp, resor, material.
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter, kontakta Medborgarservice på telefon 026-240000.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.23