Kulturföreningen Octopus

Latest update: 1/20/2022
General
Kulturföreningen Octopus Create contactcard (vcf-file) for Kulturföreningen Octopus
Phil Etheridge
Address Seebyhagen 2, 81293, Kungsgården
Telefon bostad 070 261 3316
Telefon arbete 070 261 3316
Mobile 070 261 3316
Email kf.octopus@gmail.com
Homepage
Other information
Founded 2020
Financial year begins (MMDD) 0301
National organisation
Activity Hobby, Konst, Kultur
Summary Föreningen har som ändamål att bedriva och stödja kreativ kulturell verksamhet. Genom sin verksamhet ska föreningen bidra till nyskapande kultur och kulturupplevelser baserade på demokratiska och humanistiska värderingar.
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter, kontakta Medborgarservice på telefon 026-240000.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.20